Dary a původ duše

Odkud pochází duše?

Všechny naše duše pochází ze stejného ZDROJE. Byly kreativní silou vytvořené z osmi energetických center. A každá duše obsahuje všechny tyto kreativní energie. Jen v jiném poměru.

Hlavním energiím duše říkáme DARY DUŠE. A dary duše utváří naši hlavní podstatu. Určují, kým jsme.

Dary duše jsou BOŽSKÝ SOUCIT, BOŽSKÁ MANIFESTACE, BOŽSKÝ ŘÁD A HARMONIE, BOŽSKÁ LÁSKA, BOŽSKÁ KOMUNIKACE A SEBEVYJÁDŘENÍ, BOŽSKÁ PRAVDA, BOŽSKÁ SÍLA A BOŽSKÁ MOUDROST.

Tyto energie, které naše duše tvoří, jsou energie tvořivé neboli kreativní.
A když jsme v souladu se svým hlavním darem (nebo poměrně často s dvoj-darem), tvoříme svůj život i své celoživotní poslání z toho, kým jsme. Potom jsme skutečně v souladu se sebou samými.

Díky tomu nás věci nejenom baví, ale i se nám velmi daří a jsme schopné vytvořit tu největší možnou hodnotu pro sebe i pro společnost.

Jsme skrze svou vlastní energii napojené na ZDROJ. Jsme VESMÍR. Jsme HOJNOST.
A hojnost k sobě jednoduše přitahujeme.
Další vlastností, která charakterizuje naši podstatu, je PŮVOD NAŠÍ DUŠE.

Všechny duše, ale pochází ze společného zdroje. Původem duše tedy nemyslíme místo jejího vzniku.

Pokud se ve spirituálním učení bavíme o původu duše, máme tím na mysli místa našich prvních inkarnací. Ve vesmíru je nesčetné (nekonečné) množství planet, kam by se naše duše mohla inkarnovat. A každé místo inkarnace se specifickým způsobem energeticky obtiskne přímo do naší duše. A díky Vesmírnému zákonu přitažlivosti jsme se s vysokou pravděpodobností inkarnovali na stále stejnou planetu, dokud byla obyvatelná. A to náš energetický obtisk tohoto místa ještě prohloubilo. Nejčastěji se vracíme do známých míst, nebo přímo do stejné rodiny.

Stejně jako dary duše, tak i naše další vlastnosti a charakteristiky, které máme díky „původu“ naší duše, mají přesně popsaná pozitiva, ale i negativní polaritu a disfunkci. A to je důvodem, proč nepředávám žádné informace k mým spirituálním službám v psané formě. Ty informace totiž samy o sobě nejsou vůbec podstatné.

Není vůbec důležité odkud je tvoje duše. Podstatné je, nakolik umíš být sama sebou v celé své přirozenosti. A jak to můžeš udělat, abys byla ještě víc tím, kým už dávno opravdu jsi.

Přesně proto předávám své spirituální služby formou nahrávaného koučovacího rozhovoru, během kterého si nejenom jasně pojmenuješ sebe a své vnitřní zdroje, ale i oblasti, kde jsi vychýlená, nebo kde ti to třeba vůbec nefunguje. A já tě podpořím zapracovat na procesu změny k většímu souladu se svou duší a většímu napojení na ZDROJ i HOJNOST.

Důležitější, než odkud jsme, je, jací díky tomu svému „původu“ jsme právě teď a tady v této inkarnaci. A jak můžeme naplnit naše božské sebevyjádření skrze tuto lidskou zkušenost.

A s jakými skupinami duší se osobně setkávám nejčastěji na svých sezeních já?
Přiznám se, že nejčastěji ke mně vítají duše Země a Marsu méně z Maldecu (zaniklé planety naší Sluneční soustavy). Z trochu vzdálenějších míst jsou to soustavy Alfa Centauri a Beta Centauri (Hadar) ze souhvězdí Kentaura, Mintaka ze souhvězdí Orionu, Sirius ze souhvězdí Velkého psa, Procyon ze souhvězdí Malého psa a Arcturus ze souhvězdí Pastýře. Časté jsou také duše z Plejád, ale ke mně zatím nezavítaly. Známých a popsaných skupin duší dle jejich původu je mnohem více, napsala jsem jen pár příkladů ze svých osobních zkušeností.

Já jsem velmi spokojená ve své pozemské zkušenosti a jsem tady za Zemi už dlouho. Už dlouho není moje původní planeta hvězdy Mintaka obyvatelná. Mám na ni ale silné vzpomínky, které spoluvytváří to, kým jsem.

Moje planeta byla vodním světem, a já si z těchto pradávných vzpomínek nesu opravdu hluboký respekt k vodě. Moje planeta byla velmi blízko hvězdy Mintaka a její paprsky dopadaly až na dno moře. Možná proto se bojím tmavé jezerní vody a hloubky. Miluji vodu, ale do takové míry, že se nepotřebuji nutně koupat. Většinou mi postačí pozorovat klidnou vodní hladinu.
Lidé z mojí planety neuměli učinit vědomé špatné rozhodnutí. Není pro nás úplně jednoduché vidět kolem zlo ani to, jak si mnozí sami dobrovolně ubližují. Jsme přirozenými experty na naivitu, ve všech vidíme obrovský potenciál. A je pro nás důležité si přiznat pravdu. Třeba tu, že při dnešní úrovni lidského kolektivního vědomí se velká většina lidí ke svému potenciálu nepřiblíží ani zdaleka.

Které souhvězdí tě na noční obloze fascinuje, které vždy jako první objevíš a ráda pozoruješ? Vzhlížíš ke svému původnímu pradávnému domovu? Ke svým vzpomínkám?

Nebo máš hluboký až posvátný vztah k naší Matce Zemi?