Sabotéři – kdo vůbec jsou?

Sabotéři nám nabízí jiný pohled na naše EGO, na náš stín, nebo řekněme na naši vlastní temnotu. A sabotéři také reprezentují soubory našich limitujících myšlenkových přesvědčeních, která máme o sobě, ostatních lidech a o našem prostředí. Dá se tedy říct, že veškerý balast, kterému jsme jako děti uvěřili, proto, abychom sami sebe emočně chránili, je vyjádřený pomocí těchto archetypálních přesně a důkladně popsaných postaviček.

Pozitivní Inteligence, kterou využívám ve své koučovací praxi, rozlišuje dohromady 10 sabotérů. Jejich šéfem je SOUDCE a je to univerzální sabotér, kterého máme úplně všichni. Pokud jsme v jeho moci, tak právě soudíme sebe (co jsme zas udělali špatně…), druhé (co by mohli udělat jinak…), anebo situace, ve kterých se nacházíme (co musí nastat, abychom konečně mohli být AŽ PAK někdy spokojení).

Soudce stanovuje podmínky a stejně jako u ostatních sabotérů, je jeho původní motivací strach.

👩‍⚖️ SOUDCE JE OPAKEM BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, LASKAVOSTI A POKORY.

👩‍⚖️ Typické emoce, které prožíváme, když jsme v roli soudce, jsou vina, obviňování, stud, litování, zklamání. A naše vibrace je velmi nízká, což způsobuje, že si do života přitahujeme (Vesmírný zákon přitažlivosti) nepěkné situace.

Důležitou vlastností soudce je, že v nás aktivuje další sabotéry, kterým říkáme soudcovi pomocníci. Těch je dohromady 9, ale tito už nejsou univerzální. Máme tedy každý jinou partu.

SOUDCOVI POMOCNÍCI jsou: vedoucí-kontrolor, hyper-úspěšný, neuspokojitelný, perfekcionista, utěšitel, hyper-ostražitý, unikač, oběť a hyper-racionální.

Typické pro všechny sabotéry je, že nám slibují něco, ale ve výsledku, když je posloucháme, získáme přesný opak. Proto se jim taky říká sabotéři a pomocí nich, sabotujeme sami sebe.

Například UNIKAČ nám slibuje, že když ten nepříjemný rozhovor a další nepříjemné činnosti odložíme, tak budeme prožívat více klidu, pohody a harmonie. Ve výsledku, ale máme před sebou horu nevyřešených záležitostí, věci nefungují podle našich představ, jsme frustrované a plné úzkosti z toho všeho co nás čeká. Vidíte? V dlouhodobějším horizontu získáme přesný opak toho, co slibuje.

HYPER-ÚSPĚŠNÝ nám slibuje, že získáme úspěch a štěstí skvělými výsledky. Není to pravda a znám to na vlastní kůži. Úspěch dosažený pomocí sabotéra, který nedovolí vypnout a pořádně odpočinout, nikdy není uspokojivý. Stanovuje podmínky, za jakých se sebou můžeme být spokojení. A minutu po jejich dosažení, už spokojenost klesá a opět jen vidíme před sebou další metu.

Podobný sabotér je NEUSPOKOJITELNÝ. Říká nám, že mnohem více si života užijeme, když budeme pořád něco dělat, plánovat, prožívat a neustále nás tlačí do nějaké akce. Pro tohoto sabotéra je typické, že když si na minutu jen tak sedneme, tak už nám jede v hlavě kolotoč o tom, co bychom právě teď měli dělat radši, než zrovna odpočívat. Slibuje nám spokojenost pomocí tuny zážitků, ale neumožní nám si je plně prožít.

OBĚŤ nám slibuje, že když se budeme litovat, ponižovat a dělat ze sebe chudery, tak získáme více lásky druhých. Opak je pravdou, nezískáme více lásky, získáme zase jen více litování.

A jako poslední příklad uvedu PERFEKCIONISTU. Ten nám slibuje, že nejlepších výsledků a spokojenosti dosáhneme tak, že všechno bude dokonalé. Krom toho, že to není reálně možné, se nesoustředíme na to, co je skutečně důležité, ale upíráme svoji pozornost na detaily, které nejsou podstatné. Ve výsledku jsou naše výsledky i spokojenost mnohem horší, než když jednáme z odstupu.

Pro každého sabotéra existují i přesně popsané charakteristiky jeho silných stránek a po oslabení našich sabotérů, můžeme využívat jejich energii k vlastnímu osobnímu růstu.

CHTĚLI BYSTE ZAČÍT SPOLUPRACOVAT S VLASTNÍM STÍNEM A ŽÍT VE VĚTŠÍM SOULADU SE SEBOU?

Rozpoznávání a oslabování našich sabotérů je jedním hlavních pilířů našeho mentálního zdraví a probouzení a pěstování naší Pozitivní Inteligence. A Pozitivní Inteligence je cestou k trvalému úspěchu, štěstí a vnitřního klidu. Díky Pozitivní Inteligenci jsme mnohem spokojenější se sebou i ve vztazích s druhými. 🤗

Možná už teď tušíte, kteří sabotéři jsou ti vaši soudcovi pomocníci.

A můžete si udělat test a zjistit to přesně.