Nalaďte se na vlnu úspěchu, který vychází z vašeho vnitřního klidu.

Jsem trenérka mysli a provedu vás lotosovou stezkou a tréninkem Mental Fitness.

Naučíte se soustředění a sebekontrole. Už nebudete zahlcená, ale s jasným fokusem – mnohem efektivnější a zároveň spokojenější. 

Jaké jsou hlavní přínosy tréninku?

vyšší produktivita

vnitřní klid & wellness

zdravé vztahy

Chtěli byste umět reagovat na životní události a výzvy více v klidu?

Dosáhnete toho posílením sebekontroly, neboli posílením těch nervových drah, které vedou signál tam, kde sídlí pozitivní emoce i naše moudrost. Tímto tréninkem posilujeme naši Pozitivní Inteligenci (PQ).

Pozitivní Inteligence (PQ) je procentuální hodnota, která vyjadřuje, nakolik se naše mysl chová jako náš přítel (slouží nám) oproti tomu, nakolik se chová jako náš nepřítel (sabotuje nás). Mít vysoké PQ tedy znamená, že máte většinu času svoji mysl pod kontrolou, a ta se chová jako váš přítel a podporuje vás. Jinými slovy PQ určuje, kolik ze svého potenciálu skutečně využíváte.

Pozitivní inteligence propojuje čtyři vědecké oblasti: neurovědu (mozek funguje jako sval), pozitivní psychologii (největšího výkonu dosáhneme pokud tvoříme z pocitu štěstí, ne naopak), kognitivní behaviorální psychologii (jak pomocí chování měníme automatické vzorce) a výkonnostní vědu.

Přes 200 vědeckých studií prokázalo, že jedinou cestou k větším úspěchům a většímu trvalému štěstí, je právě zvyšování Pozitivní Inteligence (PQ).

Již neplatí, že pouze tvrdou prací můžeme dosáhnout úspěchu a tím pádem i štěstí. Lidé s nízkou PQ můžou být úspěšní, ale nebudou trvale šťastní.

Shrnutí výsledků studií, kterých se dohromady zúčastnilo před 500 000 lidí z 50-ti zemí světa (zahrnující stovky top manažerů a jejich týmů, studenty Stanfordské Univerzity a atlety světové úrovně), poukazují například na to, že pomocí vyšší Pozitivní Inteligence (PQ) dosáhneme:

+ 31%

výkon

+ 30%

více prodejů

+ 10

let života

3x

více kreativity

+++

štěstí

Na co se v tréninku zaměříme?

 Tento trénink je intenzivní a trvá 6 týdnů. Během této doby se postupně zaměříme na klíčové a vzájemně propojené oblasti, které zvyšují PQ:

1) posílení sebekontroly

2) posílení schopnosti rozpoznání vnitřního sabotéra

3) posílení moudrosti

Sebekontrola

Trvalá pozitivní změna vyžaduje:

Uvědomění si svého problému nestačí. K tomu abychom dosáhli trvalé pozitivní změny, potřebujeme silný mentální sval. Potřebujeme posílit naši schopnost rozlišit, ze které mozkové části budeme fungovat.

Bude to z té, ve které sídlí naše negativní emoce a naši sabotéři?

Nebo z té, ve které sídlí naše pozitivní emoce a naše moudrost?

Ať si vyberete jakkoliv, tak to co vám vaše moudrost nebo vaši sabotéři poradí, i to jak se u toho cítíte, je vaší momentální pravdou a realitou.

Sabotéři

Co mají sabotéři společného?

působí na nás skrze negativní emoce → strach, stres, zlost, vina, stud, obavy…

pomocí negativních emocí nás motivují → tlačíme na sebe

můžou nás dovést k úspěchu, ale nikdy ne k trvalému štěstí

sídlí ve starších částech mozku jako je mozkový kmen, limbický systém a různé části levé hemisféry

Pozitivní Inteligence popisuje 10 sabotérů. V našem tréninku MENTAL FITNESS se hned na začátku zaměříme na univerzálního hlavního sabotéra – soudce, protože tohoto sabotéra máme úplně všichni.

Náš soudce je náš vnitřní kritik, který nám našeptává, že nejsme dost dobří. Soudí ale také ostatní lidi. A soudí také situace a okolnosti, ve kterých se nacházíme. 

Většina lidí si není svého sabotéra soudce vědoma. A přitom to je soudce, který nám nalhává, že budeme moct být šťastní a spokojení až… až dosáhneme toho, až se stane tamto, až někdo jiný udělá něco…

Náš soudce nás ubíjí za naše chyby a nedostatky, přehnaně nás varuje o možných rizicích, budí nás uprostřed noci s obavami a řeší, co všechno je s ostatními lidmi špatně.

Soudce je náš největší interní nepřítel. Způsobuje nám tolik nepohodlí, stresu a frustrace. Snižuje naši efektivitu a hlavně, aktivuje naše další sabotéry. Těmto sabotérům říkáme soudcovi pomocníci a v dalších týdnech našeho tréninku se zaměříme na jednoho hlavního soudcova pomocníka. Toho máme každý jiného.

Soudcovi pomocníci jsou: vedoucí, hyper-úspěšný, neuspokojitelný, perfekcionista, utěšitel, hyper-ostražitý, unikač, oběť a hyper-racionální. 

Moudrost

motivuje nás pomocí pozitivních emocí → empatie, zvědavost, kreativita, vášeň, smysl…

dovede nás k našemu největšímu úspěchu i trvalému pocitu štěstí

sídlí v těch nejmodernějších částech našeho mozku – v přední mozkové kůře, v empatickém okruhu, a v dalších částech pravé hemisféry.

Jsou to oblasti asociované s pozitivními emocemi, vnitřním klidem a mírem, jasným fokusem, kreativitou a nadhledem.

Jakých principů můžeme využít, abychom fungovali z perspektivy naší nejvyšší moudrosti?

Každou naši situaci nebo výsledek můžeme proměnit v dar a nebo příležitost.

OTÁZKA:

Která perspektiva je správná?

Sabotér: „tohle je špatně“

Moudrost: „tohle je správně“

ODPOVĚĎ:

Tu kterou si vybereš, se stane pravdou.

Harmonogram naší společné cesty

začínáme 25. 9. 2021

1. týden: sebekontrola

2. týden: sabotér soudce

3. týden: soudcův pomocník

4. týden: perspektiva moudrosti

5. týden: první dar moudrosti – empatie

6. týden: další užitečné dary naší moudrosti

7. týden: bonusový týden – využití pro život i práci

Stejný trénink nabízím v češtině a v angličtině. V AJ navíc dostanete originální appku s teoriemi a cvičeními přímo od Pozitivní Inteligence.  

Jaká je časová investice tréninku? 

15 minut denně – několik krátkých cvičení denně v rozmezí 10s – 3 minuty denně. Dostanete přesné návody instrukce. V anglické verzi tréninku dostanete i jednoduchou appku od Pozitivní Inteligence, díky které na žádné cvičení nezapomenete.

30-60 minut týdně během víkendu na shlédnutí teoretických výukových videí, která jsou důležitá k pochopení principů v praxi. Tato videa jsou přímo od Pozitivní Inteligence a jsou v angličtině. Já k nim dodám extrahovaný překlad v případě potřeby.

1 hodina týdně na skupinový koučink na Zoomu pro sdílení, tipy, inspiraci a otázky & odpovědi uzavřeném kruhu 5-8 žen. Toto setkání bude v odpoledních nebo večerních hodinách pravidelně vždy v neděli nebo v pondělí. V češtině 🙂

Pozitivní inteligence je pro mě další díl do skládačky mojí transformace, kterou už delší dobu procházím.

Jsem na mateřské dovolené a snažím se v rámci možností zaměřovat na sebe a na vlastní  prožívání. To mi díky PI jde mnohem lépe a bez výčitek. Mnohem více rozumím svým emočním výlevům, svým „sabotérům“. Neexistuje dlouhá chvíle – každá volná chvíle se dá vyplnit mentálním cvičením nebo zaměřením fokusu na určitou věc či situace. Myslím, že se lépe soustředím při různých činnostech, ale čas ukáže.

Potrénovala jsem se v angličtině a uvědomila si, že docela rozumím.

Zastavuji se několikrát za den v určitých situacích a užívám si je různými smysly = všímavost.

Bavil mě už test na začátku, kde jsem si vyhodnotila své největší sabotéry. Baví mě komunita společných „souputníc PI“   a naše společné sdílení, příběhy a prožívání úspěchů i neúspěchů.

Vyhovovala mi i forma, pořídila jsem si knihu v češtině a s ní mě to baví ještě více. Jsem typ, co potřebuje papírové čtení, popř. zapisovat si poznámky /klidně do knihy/. Zoom setkání jsou super, 1x týdně ideální.

Trénink bych doporučila všem lidem na světě. A reálně všem,  kdo chtějí pracovat na laskavé komunikaci jak s ostatními lidmi, tak sami se sebou. Všem, kdo chtějí lépe porozumět sami sobě i ostatním.

Lucie Tydláčková

Fotografka a tvůrkyně na rodičovské dovolené

Do tréninku jsem se rozhodla se přihlásit, protože jsem se chtěla více naladit sama na sebe –můj primární cíl byl poznat, jaké je mé poslání v tomto životě. Samotný trénink mi pomohl potlačit mé strachy, mé výmluvy, proč nedělat to, co jsem cítila, že bych chtěla. A díky tomuto tréninku začínám pomalu rozjíždět svůj nový projekt.

Celý trénink mě moc bavil, líbilo se mi, že je v něm spousta informací, ale jsou podány v krátkých a výstižných videích, takže jsem nemusela trávit hodiny studiem. A samotné techniky nezaberou moc času, takže se dají krásně zvládnout i v hodně nabitém programu! Aplikace je velmi příjemná, upomíná se, takže se člověk hůře vymluví, že zapomněl – přitom je to velmi jemnou formou.  

K tomu všemu podpora od Zdeňky, její krásné vysvětlení, pomoc, když člověk tápe, ve správnou chvíli správně položená otázka – super!!! Trénink je skvělý, rozhodně vám jej můžu doporučit pokud neustále odkládáte úkoly, nedotahujete věci do konce nebo pokud vám váš strach nedovolí s něčím novým vůbec začít.

Iveta Nejezchlebová

Autorka sebeláskových diářů

Před tréninkem jsem už věděla, že si svůj život tvoříme sami svým přístupem. Ale chybělo mi nějaké bližší vysvětlení, návod, jak na to. Někdy se mi dařilo a někdy zase ne.
Hlavním přínosem tréninku pro mě je rozhodně rozpoznání svých sabotérů. To mě velice obohatilo, protože jsem se naučila odstoupit od problému a uvědomit si, že si můžu vybrat jinou cestu, než na jakou jsem byla zvyklá doposud, když jsem jela „na automat“. Velmi přínosné pro mě bylo i uvědomit si, že jsem se cestu sabotérů naučila jako dítě, že to v té době bylo pro mě důležité a funkční, a že nyní je čas zavést nové postupy.
Naučila jsem se rozpoznávat chvíle, kdy jednám z pozice ega/sabotéra, tyto chvíle identifikovat a přetvořit tak, abych jednala z pozice, ze které opravdu jednat chci. Ne z takové, do které sama najíždím na základě emocí a zvyku.
Nejvíce mě bavilo vyhledávat a identifikovat sabotéry v sobě i v lidech okolo sebe. A naučit se reagovat ne z jejich pozice, ale z pozice mudrce.
Forma tréninku a aplikace je super, všechno je vysvětleno srozumitelně, a když něčemu nerozumím, můžu se doptat v rámci naší skupinky.
Trénink bych doporučila každému, kdo na sobě chce pracovat a posunout se v životě. Je pěkné, že je trénink zaměřen i na rozumovou stránku věci a na své si tak přijdou jak ty emotivnější, tak ty racionálnější typy lidí.
Marie Imrichová

Obchodní zástupce, Marketing

Změňte svoji mysl a změňte tím celý svět.

Napište mi zprávu a ráda se s vámi domluvím na nezávazné 15-ti minutové setkání ZDARMA, kde vám zodpovím veškeré dotazy ohledně tréninku i následné spolupráce. 

Kdo vás bude tréninkem provázet a podporovat?

Jmenuji se Zdeňka Klímová a jsem life koučka a trenérka mysli. Miluji svoji rodinu, Mindfulness techniky, poklidný život u lesa a šití oblečení pro moje děti. Momentálně jsem ve výcviku k certifikaci PQ Coach.